Externé štúdium

Upravené: štvrtok, 6. október 2022

Externé 2-ročné nadstavbové štúdium
2675 L 02 – elektrotechnika  - výroba a prevádzka strojov a zariadení

Podmienky prijatia – výučný  list v elektrotechnickom odbore
Doklad o vzdelaní – maturitné vysvedčenie
                                    elektrotechnická  spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z

 

Externé 2-ročné skrátené štúdium
2683 H 11 – elektromechanik – silnoprúdová technika

Podmienky prijatia – minimálne stredné odborné vzdelanie v inom odbore ako  elektrotechnickom
Doklad o vzdelaní – výučný list
                                    vysvedčenie o záverečnej skúške
                                    elektrotechnická  spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z

 

Súbory:
Prihláška na štúdium

Prihláška je určená pre uchádzačov o externé nadstavbové štúdium alebo o externé štúdium učebného odboru na strednej škole.

Dátum 14. marec Veľkosť súboru 104.72 KB Stiahnuť 487

 

Externé štúdium PS

Kritéria prijímacieho konania externého štúdia pre školský rok 2022/2023.

Dátum 17. máj 2 Veľkosť súboru 436.13 KB Stiahnuť 576