Školské kolo SOČ 2010

Upravené: utorok, 4. marec 2014
Školská  prehliadka   stredoškolskej  odbornej  činnosti  sa  uskutočnila  dňa 25. februára 2010. Zúčastnili sa ho deviati súťažiaci s päticou prác.
V odbore 09 boli dve práce  – D.  Šromovský zo  IV. C  s  konzultantom Bc. Skokanom, druhá  práca  bola  od J. Furmanna a Š. Koščáka zo IV. C s konzultantom Bc. Palenčárom. V odbore 11 súťažili práce P. Kaprála, R. Mareka a P. Hajosteka z V.E s konzultantom Mgr. Jurčom  a práca M. Hadidoma z III.A a P. Bujňáka z III.D, kde bol konzultantom Ing. Furcoň. V  odbore 15 súťažila práca M. Knižku zo V. E s konzultantkou Ing. Mašlonkovou. Odborná  hodnotiaca komisia pracovala v zložení Ing. Lorencovičová – predseda komisie, Ing. Tatarko a Ing. Mašlonková  – členovia komisie.
 
Po obhajobách a prezentácii stanovila OHK nasledovné poradie: 
1.    miesto : P. Kaprál, R. Marek a P. Hajostek z V.E 
   M. Hadidom z III.A a P. Bujňák z III.D 
2. miesto : J. Furmann a Š. Koščák zo IV. C  
3. miesto : M. Knižku zo V. E
4. miesto : D. Šromovský zo IV.C
Všetky práce porota  odporučila na postup do krajského kola, ktoré usporiada  Stredná odborná škola Pradiarenská 1, 060 01 Kežmarok a ktoré sa uskutoční 30. 03. 2010. Želáme veľa úspechov a postup do celoštátneho kola v Košiciach.
                                                                                                                                         Ing. Štefan Tatarko

ImageImage