Krajské kolo SOČ 2011

Upravené: utorok, 4. marec 2014

      Dňa 1. apríla 2011 sa uskutočnila Krajská prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti, miestom konania bola SOŠ Stará Ľubovňa. Našu školu na prehliadke reprezentovali deviati študenti so štyrmi prácami.

      V odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo a doprava súťažili Kurňava a Barľák zo IV.C, v odbore 12 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikácie Mačák so Šlebodom z V.E a Volák, Laskovský a Lipovský z III.B, v odbore 07 Hotelierstvo a cestovný ruch Pollág s Nadebskou z II.A. Po preštudovaní prác a vypočutí obhajob stanovili odborné hodnotiace komisie konečné poradie. Naši študenti sa žiaľ do tretieho miesta neumiestnili a nepostúpili na celoštátne kolo do Trenčína.

Ďakujeme im za reprezentáciu školy a svojho tvorivého potenciálu!


Ing. Štefan Tatarko
metodik SOČ