Obvodné kolo OAJ

Upravené: utorok, 2. február 2021

Už druhý školský rok zažívame netradičnú online výučbu. Učiteľom, žiakom a rodičom neostáva nič iné, ako prispôsobiť sa tejto špeciálnej situácii a čo najviac priblížiť online vyučovanie tomu, na čo sme boli doteraz zvyknutí zo škôl. Ani tvorcovia súťaží nezaháľali a urobili všetko pre to, aby si žiaci mohli zmerať sily vo svojich obľúbených predmetoch aj spoza obrazoviek počítačov.

Po školskom kole anglickej olympiády, ktoré sa konalo ako inak online v novembri, sme mali mnohých úspešných riešiteľov a najlepšieho z nich Richarda Krkošku zo IV.C sme zapojili aj do obvodného kola OAJ. V ňom v stredu 13.1. súťažilo 9 žiakov z okresov Poprad, Levoča a Kežmarok v kategórii 2D, do ktorej patria hotelové a obchodné akadémie a stredné odborné školy. Test bol sprístupnený registrovaným súťažiacim na stránke www.onlineolympiady.sk a Richard sa v ňom umiestnil na 5. mieste, k čomu mu gratulujeme.

Treba povedať, že obvodné kolo OAJ malo len písomnú časť – online test. Ústna časť olympiády bola úplne zrušená. Žiaci teda mohli ukázať len to, čo vedia z gramatiky a slovnej zásoby a ako zvládnu čítanie a počúvanie s porozumením. Ktovie, aké by boli konečné výsledky, keby sa organizovala aj ústna časť. Ale to už budú vždy len dohady. Dôležité je, že žiaci nestrácajú chuť zapojiť sa do súťaží online, aj keď to nie je ono, ako sa hovorí.

Richard mal ako štvrták poslednú šancu vyskúšať si na strednej škole anglickú olympiádu a tejto úlohy sa zhostil výborne. Richard blahoželáme k piatemu miestu a ďakujeme za ochotu zúčastniť sa anglickej olympiády aj v takejto neosobnej online forme. Želáme ti, aby ti tvoja znalosť angličtiny v živote čo najviac pomohla.

Marianna Dolná