Záložka do knihy

Upravené: streda, 3. november 2021

Zvláštnou náhodou alebo skôr nedorozumením sa stalo, že tento školský rok 2021/2022 bol projekt Záložka do knihy spája stredné školy takpovediac ešte zvláštnejší ako samotná náhoda a o to výnimočnejší.

Ako partnerskú školu nám pridelili Strednú odbornú školu pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1 v Bratislave. Po kontaktných mailoch nám bolo oznámené, že žiaci tejto školy záložky vyrábajú v rámci svojich voľno-časových aktivít a odošlú ich v počte 35, čo je na počet žiakov našej školy málo. Museli sme sa prispôsobiť tejto situácií a upraviť zabehnuté pravidlá, aby projekt splnil svoj zmysel a poslanie. Čo ostalo nemenné, bolo vyhotovenie záložiek na jednej literárnej vyučovacej hodine na tému osobností slovenských realistických spisovateľov  P.O. Hviezdoslava a kritickej realistky B. S. Timravy. Ako doplnok, spĺňajúci hlavný cieľ projektu podporiť čítanie študujúcej mládeže, si žiaci do stanoveného času  prečítajú ľubovoľnú poviedku uvedených spisovateľov a vypracujú analýzu diela formou Čitateľského záznamu.
      Do tvorivej práce na záložkách sa zapojili všetky triedy našej školy. Pre maturantov to bola čisto ľubovoľná aktivita a v tejto súvislosti treba vyzdvihnúť IV. C triedu za jej tvorivú prácu a pekné, nápadité záložky. Z veľkého množstva viac či menej hodnotných výrobkov porota vybrala 35 najlepších (podotýkame, že v hre boli aj správne pravopisne napísané informácie na záložkách)  a tieto si nájdu miesto v knihách žiakov partnerskej školy. A naopak! 35 záložiek z Bratislavy bude ozdobovať knihy našich 35 najlepších.
      Porota v zložení  asistentiek učiteľa: Ing., Mgr. K. Šimkovej  a M. Smolárovej  z vybraných 35 záložiek určila prvé miesto výrobku Milana Hudáka z III.A triedy, druhé miesto Michalovi Šallingovi, tretie miesto  Jánovi Čechanovi  z toho istého triedneho kolektívu III.A triedy. Víťazom blahoželáme a  vecne odmeníme.
     Partnerská škola nám ako bonus pripravila prekvapenie v podobe kvízu, ktorý si žiaci mohli zahrať, a tak skonfrontovať svoje vlastné vedomosti o popredných a významných osobnostiach slovenskej literatúry, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Niektorí si ho vyskúšali na hodinách literatúry tešiac sa , že regulárne môžu používať mobil. Chýbajúce dáta nebol problém, fungovalo wifi vo vestibule, čo si môžete pozrieť aj v obrazovej galérii, kde nájdete zábery z konkrétnej práce na hodinách literatúry, hotových záložiek a víťazných prác. A ak dostanete chuť i vy, milí čitatelia,  môžete si kvíz zahrať tu:https://kahoot.it/challenge/02140352?challenge-id=409a4f56-97e3-4ab9-9be5-b3f0db47819f_1634733610430  alebo prihlásiť sa na: https://kahoot.it/ Game PIN: 02140352
Takýto bol 10. ročník projektu Záložka do knihy spája stredné školy  a my sme mohli porovnávať z minuloročnej skúseností či je lepšie dištančne, a či prezenčne?

M. Nestorovičová

1. miesto2. miesto3. miesto

zo súťažezo súťažezo súťaže

zo súťažezo súťažezo súťaže