Mesiac úcty k starším

Upravené: piatok, 5. november 2021

Poďakovanie

Ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili niekedy,
ale poďakovať  za všetko, čo ste spravili, sa nedá vždy.
Preto dnes k vám s úctou hľadíme
a tieto dary vám sa priniesť snažíme.
Ďakujeme vám za všetky poznania,
veď život je plný vyznania.
Život, ktorý ste prežili je dôkazom,
že vaša cesta je naším príkladom.
                                                              Andrej Hrabkovský II.A                    
                                                                                                         

Verše, venované starým rodičom, patria k tomu najlepšiemu, čo sa v školskej súťaži  „Najkrajšie poďakovanie starým rodičom“, zorganizovanej  k  Mesiacu úcty k starším, našlo. Ťažko vyhlasovať nejakého víťaza tejto záslužnej súťaže, po prvé: pretože všetky slová napísané našimi žiakmi boli hodnotné a zo srdca a po druhé: veď načo aj, každý zo žiakov, ktorý  motivovaný súťažou pre svojich starých rodičov vymyslel báseň, darček v podobe  čo i len úsmevu alebo láskavého slova a pohladenia,  je víťazom.
     Odkiaľ sa vzal tento mesiac venovaný starým ľuďom? V roku 1990 Valné zhromaždenie OSN  rozhodlo  pod vplyvom zvyšujúcej sa demografickej krivky starnúcej Európy poukázať na význam starých ľudí pre spoločnosť ako takú. Podľa aktuálnych štatistík žije údajne  dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov a na Slovensku je to vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku 60 a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie. Prognóza vzrastajúceho počtu pod vplyvom mnohých  faktorov narastá  a je neúprosná.  V takto rýchlo starnúcom svete je veľmi dôležité podporovať zdravý životný štýl, aktivitu a istú produktivitu seniorov, čo v konečnom dôsledku pomáha nielen im samým,  ale aj  celej spoločnosti. Nuž a mladí, tí im dodávajú energiu a vytrvalosť odovzdávať životné skúsenosti, byť užitoční a plnohodnotní aj v jeseni ich života.
     Okrem básničiek sa našlo v súťažných príspevkoch pár rozhovorov so starými rodičmi a jeden výnimočný darček  v podobe hudobnej nahrávky v podaní Tibora Králika z II.A triedy, ktorý na gitare zahral pieseň známej( tiež už seniorskej)) skupiny Olympic „Bonsua madmazel Paríž“.
     Všetkým súťažiacim ďakujeme za príspevky  a dúfame, že súťaž nás všetkým prinútila aspoň trochu  popremýšľať o kolobehu života, jeho naplnenosti a významu,  o neúprosnosti času  a zmyslu existovať v tomto  čase a priestore.

M. Nestorovičová

ilustračný obrázok

zdroj: https://noveslovo.sk/c/Oktober_mesiac_ucty_k_starsim

 

ilustračný obrázok

zdroj: https://www.facebook.com/zscechynce/photos/pcb.1625619684286557/1625615984286927/