Konferencia o budúcnosti trhu

Upravené: pondelok, 8. november 2021

27.10.2021 sa naša trieda IV.A zúčastnila najväčšej online konferecie na Slovensku o budúcnosti trhu práce pre maturantov. Boli sme rozdelení do dvoch skupín podľa zameraní – jedna na elektrotechniku a druhá na informačné technológie. Konferencia sa začala presne v čase od  8:00 hod.  ráno a pokračovala až do 13:00 hod.  poobede.

Počas celej konferencie sa nám predstavovali  samí úspešní ľudia,  ktorí podľa môjho názoru dosiahli svoje aktuálne povolanie alebo funkciu vo svojej práci len vďaka svojmu odhodlaniu niečo vo svojom živote dokázať.  Boli to ľudia,  ktorí  pracujú pod známymi značkami ako Netflix, Google, Facebook, Tempest,  a dokonca aj medzi tínedžermi známym Twitchom. Všetci nám ponúkli mnoho rád do života hlavne, čo sa týka nášho budúceho zamestnania či už v ich firme alebo niekde inde. Taktiež  je dôležité podotknúť, že nám  títo ľudia poskytli neoceniteľné skúsenosti z ich zamestnania a zároveň  popísali ako funguje režim v jednotlivých firmách.
      Najviac zaujímavá konferencia bola pre mňa hlavne s pani z Česka,  ktorá  pracuje pre  Netflix už  pár rokov. Najpodrobnejšie nám popísala, ako funguje jej denný režim v Netflixe, jej skúsenosti s kolektívom a zamestnávateľmi a hlavne, aké skvelé výhody máte, keď pracujete pod touto značkou. Konferencia s ňou ma zaujala natoľko, že zvažujem v budúcnosti pracovať pre túto firmu. Jedna zo zaujímavých tém, ktorá sa  mi taktiež  páčila, sa týkala postupného zavádzania automatizácie do účtovníctva. Tento nápad sa nepochybne  v budúcnosti uchytí. Koncová časť konferencie sa týkala programovania alebo takzvaného " hackovania"  a z praktického hľadiska to istotne splnilo účel celej konferencie,  pretože ukázala ako veľmi je človek zraniteľný oproti útočníkovi,  ktorý vie  tvoriť skripty, a ako ľahko môže iný človek pomocou týchto skriptov odsledovať bezpečnostný kód od vášho domáceho smart zabezpečenia a pomocou neho si dokonca sám otvoriť dvere. Táto  praktická časť konferencie mi dala  informácie o tom, aké dôležité je ovládanie programovacieho jazyka  pre IT  odborníkov v dnešnom živote, ale zároveň ako veľmi dokáže škodiť v zlých rukách.
     Celý tento deň by som zhodnotil  asi tak, že rozhodne  obohatil vyučovací proces o množstvo reálnych zážitkov od  ľudí  pracujúcich  v praxi  a zároveň o praktické rady,  nápady , ktoré možno využiť v blízkej budúcnosti a znázornenie  každodennej reality pomocou praktickej ukážky.  Na záver by som chcel dodať, že ak by sa takéto konferencie konali častejšie, určite by to pomohlo skvalitniť vyučovací proces a zároveň by  vzrástla motivácia žiakov k príprave na svoje budúce povolanie.

Martin Jakubčák IV.A

z konferenciez konferencie