Olympiáda ľudských práv

Upravené: utorok, 14. december 2021

Prečo sa učíme o ľudských právach v škole? Pretože máme vedieť, že každý z nás má práva a povinnosti, pretože potrebujeme upevniť svoj zmysel pre spravodlivosť a slušnosť. Máme právo chodiť do školy, máme právo dostať vzdelanie, máme právo naučiť sa v škole úcte k ľudským právam a základným slobodám, máme právo slobodne myslieť, vyslovením svojich názorov však nesmieme urážať iných a ubližovať iným.

Školské kolo Olympiády ľudských práv sa uskutočnilo 30.11. online formou prostredníctvom Edupage. Cieľom Olympiády ľudských práv je posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, s cieľom sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí. Vedomostný test, ktorý pozostával z 25 úloh rôznej náročnosti, najlepšie zvládol Kristián Jerga z III.C, druhé miesto obsadil Ľubomír Grich z III.C a tretí skončil Ondrej Pavel z III.A. Víťazom blahoželáme a všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže ďakujeme.

Na záver sa pokúste zamyslieť, kde sa vlastne všeobecné ľudské práva začínajú? Na malých miestach, v blízkosti domova – sú také malé, že ich nevidíme na žiadnej mape sveta. Tvoria však svet každého jednotlivca: rodina, škola, susedia, pracovisko,... Ak tieto práva nič neznamenajú na týchto miestach, sotva budú niečo znamenať niekde inde. Bez aktívneho úsilia ľudí presadzovať tieto práva v blízkosti domova budeme márne očakávať pokrok v širšom svete.

Mgr. Andrea Vaverčáková

z olympiády