eTwining

Upravené: štvrtok, 27. január 2022

eTwinning - Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl. Ponúka platformu pre zamestnancov, ktorí pracujú v škole v jednej zo zapojených európskych krajín, aby komunikovali, spolupracovali, rozvíjali projekty, zdieľali a skrátka cítili a boli súčasťou najzaujímavejšej vzdelávacej komunite v Európe. eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus +.

Jedným z najdôležitejších prvkov programu eTwinning je spolupráca medzi učiteľmi, študentmi, školami, rodičmi a miestnymi orgánmi. V programe eTwinning učitelia pracujú spoločne a organizujú činnosti pre svojich študentov. Majú aktívnu úlohu, komunikujú, zisťujú, robia rozhodnutia, vzájomne sa rešpektujú a učia sa zručnosti 21. storočia. Projekty eTwinning obsahujú príspevky každého člena tímu.

Tento rok sa žiaci druhých ročníkov zapojili do eTwinningového medzinárodného projektu Christmas wishes – Vianočné pozdravy. Tento projekt prebieha v internetovom online priestore. Cieľom projektu je rozšíriť svoje poznatky o iných krajinách, získať priateľov a zlepšiť sa v komunikácii v anglickom jazyku. Našimi partnermi sú stredné školy z Portugalska, Francúzska, Talianska a Grécka.  V prvom rade sme sa navzájom predstavili, a následne aj svoje školy, krajiny a mestá. Ďalšou úlohou bolo napísať o vianočných tradíciách a zdieľať na spoločných stránkach. Následne študenti vytvorili a napísali vianočné pozdravy, ktoré sme zaslali poštou našim partnerom. Žiak Ján Rušín z II.C triedy vytvoril návrh loga pre našu skupinu, krásne pozdravy vyrobilo Miroslav Mindala II.A, Ján Koščák  I.A, Kristián Jerga III.C. Po prázdninách plánujeme online stretnutie so žiakmi a učiteľmi partnerských škôl.

Do budúcna plánujeme naďalej spolupracovať s našimi partnermi v ďalších projektoch.

Mgr.Gabriela Heringová

pozdravypozdravypozdravy