Strojárska olympiáda 2009

Upravené: sobota, 22. október 2011
Projekt „Strojárska olympiáda" vznikol s cieľom propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami. Dňa 24.2.2009 sa konalo finále tejto súťaže.
Súčasťou finále súťaže boli aj sprievodné akcie: Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Job fórum pre študentov stredných a vysokých škôl a prezentácia firiem ponúkajúcich možnosti uplatnenia absolventom stredných a vysokých škôl.
Niekoľko základných informácií: súťaž bola spustená 6.12. 2008, na internetovej stránke.  Do súťaže sa zapojilo 323 študentov zo 198 škôl z celého Slovenska, test z matematiky vypracovalo 251 študentov, test z fyziky 215 študentov, test  zo základov strojníctva 303 študentov a odborný test, podľa súťažných oblastí, vypracovalo 288 študentov. Do finále v Bratislave bolo pozvaných 50 študentov v 5 súťažných sekciách, ktoré boli rovnako orientované ako bakalárske študijné programy na Strojníckej fakulte STU. Generálnym partnerom akcie bol Volkswagen Slovakia, a.s. Celkovo bolo odmenených 15 študentov (3 miesta v každej kategórii) a ich školy.
Našu SOŠ-E Poprad – Matejovce reprezentovali vo finále dvaja žiaci, Ľuboš Svitaň zo 4.A a Štefan Mrkva zo 4.E triedy, ktorí po elektronickej časti obsadili piate a siedme miesto. Na základe týchto výsledkov boli pozvaní do finále, kde po obhajobách prác a ich prezentácii obsadili zhodne piate miesta vo svojich súťažných odboroch.