Prečo mám rád slovenčinu 2022

Upravené: štvrtok, 3. február 2022

Naše snaženie v literárnej oblasti na tému „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ vyvrcholilo januárovým školským kolom, kde sa stretli  najlepšie práce z triednych kôl a v živej reči  ústami svojich tvorcov sa prihovorili  žiackej porote  v zložení žiakov Petra Regeša, Alexa Siroviča zo IV. C triedy a Kristiána Rotha z I. A triedy. Simultánne hodnotila odborná porota, ktorú tvorili vyučujúce slovenčiny.

Námety pre svoje literárne práce si žiaci vyberali z reálneho života, zo svojho okolia, zo školského prostredia, spoločnosti  a niektorí poodhalili aj svoje vnútro, svoje curriculum vitae v súvislosti so svojím rodiskom, regiónom a ľuďmi, ktorí žijú v ňom. Okrem zaujímavých námetov obsahovali práce množstvo umeleckých vyjadrovacích prostriedkov, bohatú slovnú zásobu a uhladenú štylizáciu.
      Najviac chytili za srdce porotu, tak žiacku ako aj odbornú, práce týchto žiakov.  Z oblasti poézie básničky   Matúša Želonku z I. C triedy, Juraja Mlynára z II.A triedy a z oblasti prózy Maximiliána Sipka z II. A triedy, Dávida Babjáka z III.A triedy a Richarda Malého z I.A triedy. Odbornej porote sa páčila aj práca Tomáša Leščinského z II. C triedy pre originálny  námet spracovaný neobvyklým a novátorským spôsobom.
     Podľa pravidiel celoslovenského kola súťaže, ktorá práve tento rok dosiahla okrúhly 30. ročník, sa na posúdenie odbornej  porote môže odoslať iba 5 najlepších prác za celú školu. Spoločným konštatovaním všetkých prítomných bolo, že by si postup do celoslovenského kola zaslúžili i ďalšie práce, čo svedčí o kvalite a vysokej úrovni, ktorú žiaci v oblasti kreatívnej práce zo slovami a umeleckej štylizácie dosiahli.
     Našim piatim postupujúcim držíme palce, aby rovnako zaujali celoslovenskú porotu, ako zaujali nás. Na výsledky si však musíme počkať až do júnových dní, kedy sa bude konať vyhodnotenie tejto prestížnej súťaže v Nových Zámkoch.

 M. Nestorovičová

z akciez akciez akcie

z akcie