Deň čísla π

Upravené: piatok, 25. marec 2022

Dňa  14. marca 2022 zažili žiaci III.A, IV.A a I.C netradičnú hodinu matematiky. Pri príležitosti Dňa pí, ale taktiež Medzinárodného dňa matematiky mali možnosť dozvedieť sa o tejto konštante  množstvo zaujímavých vlastností, ako aj dôvod prečo práve 14. marec je dňom oslavy čísla π.

Ak sa povie „pí“, väčšina z nás si predstaví číslo 3,14, ktorá je využívaná pri riešení mnohých príkladov na základných školách, stredných školách ale aj v každodennom živote, aj keď si to niekedy ani neuvedomujeme.  Pravda je taká, že rozvoj za desatinnou čiarkou nekončí číslom 14 ale pokračuje. Dnes je známych viac ako 1012 cifier. Táto konštanta fascinovala mnoho matematikov histórie, ktorí skúmali jeho vlastnosti a pokúšali sa určiť čo najviac číslic za desatinnou čiarkou.
π (pí), nazývané tiež Ludolfovo číslo alebo Archimedova konštanta je pomenované po Ludolfovi van Caulen, ktorý ho určil v roku 1596 na 35 miest. Označenie π zaviedol matematik William Jones podľa prvého písmena slova periphery, čo znamená obvod.
Pre všetky kružnice na našej planéte platí, že ak dĺžku kružnice vydelíme jej priemerom, výsledok je vždy to isté číslo, a tým je číslo π. Pomocou viacerých animácií o meraní obvodov rôzne veľkých kruhov si žiaci priblížili a lepšie pochopili odvodenie hodnoty π = 3,14. Prácou v skupinách mali možnosť zamyslieť sa a riešiť zaujímavé slovné úlohy, samozrejme s využitím konštanty π, s ktorými by sa mohli stretnúť pri každodenných udalostiach.

Mgr. Rybáková Patrícia

deň pídeň pí