Literárny kvíz 2022

Upravené: pondelok, 9. máj 2022

Po koronovej prestávke sa vrátil do školy tradíciou uchovávaný literárny kvíz, ktorý sa konal vždy koncom apríla. Žiaci sa  vo vedomostnom zápolení  previezli storočiami a najvýznamnejšími dielami svetovej a slovenskej literatúry, dokazujúc nielen teoretické vedomosti o spisovateľoch a literárnych obdobiach, ale vyskúšajúc  si aj čítanie s porozumením, vyhľadávanie umeleckých jazykových prostriedkov, stanovenie roviny deja a roviny významu jednotlivých ukážok.

Žiaci boli rozdelení do piatich skupín  tvoriacich trojčlenné družstvo. Keďže súťažili aj štvrtáci a otázky obsahovali náukové poznatky z literatúry 20. storočia, tieto boli v ostatných skupinách z hodnotenia odstránené, aby sa zachovala relevantnosť výsledkov.
      Maturity sú predo dvermi a evidentne to potvrdilo  víťazstvo žiakov zo IV. C triedy v zložení: Peter Regeš, Jakub Budzák, Adam Hudaček, ktorí získali najvyšší počet bodov, čo ich katapultovalo  na  1. miesto.
Príjemným prekvapením boli naši prváci, ktorí sa nedali zahanbiť a svojimi vedomosťami prekonali druhákov a tretiakov, pretože získali druhý najvyšší počet bodov v hodnotení.   
Skupinu, ktorá si takto dobre počínala, tvorili chlapci z I. C triedy: Jakub Pajer, Matúš Želonka a Matúš Kačur.
Tretiu, bronzovú, pozíciu získali žiaci z II. C triedy, súťažiaci v zložení: Marek Litpták, Dávid Záleš, Michal Čarnogurský.
Víťazom posielame srdečné blahoželanie a ako bonus ich čaká sladká odmena zhmotnená jednotkou  z literárnych poznatkov.

 M. Nestorovičová