Finále súťaže VSD 2022

Upravené: streda, 11. máj 2022

Téma 15. ročníka tímovej súťaže VSD bola Manažment odpadového hospodárstva so zameraním na pôvod a rozsah odpadov v energetickej spoločnosti, škole alebo v domácnosti. Finále prebehlo 5.5. v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach. Každý tím mal navrhnúť  a zhotoviť funkčný model s príslušnou dokumentáciou. Súťažilo 10 tímov zo šiestich škôl východného Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 tímy.

V silnej konkurencii náš tím Triediči (A. Adamčík, F. Krafčík a M. Mojš) získal pekné 3. miesto s projektom „Triedička odpadu“. Zámerom projektu bolo triedenie plastových fliaš podľa farieb. Zostrojili manipulačné rameno, pohybujúce sa v šiestich osiach, ktoré uchopí nádobu s plastovými fľašami a vysype do zásobníka triediča, ktorý následne triedi fľaše podľa piatich farieb.
Druhý tím bol v zložení M. Selvek a A. Zeman. Ten zostrojil manipulátor na nebezpečný odpad, ktorý bol ovládaný diaľkovo cez bluetooth.

Chlapci získali hodnotné ceny a domov odchádzali spokojní. K úspechu im gratulujeme a veríme, že motivujú mladších spolužiakov, ktorí sa o rok do súťaže zapoja.

Ján Furcoň

zo súťažezo súťažezo súťaže

zo súťažezo súťažezo súťaže

zo súťažezo súťažezo súťaže