Maturita 2022

Upravené: utorok, 7. jún 2022

27. 5. 2022 sa škola zaplnila slávnostne vyobliekanými študentmi, prichystanými  prevziať si doklady o úspešnom vykonaní maturitnej skúšky, ktorá ich posunie do ďalšieho pracovného alebo vysokoškolského života.
     „Štyri roky.....,čo to vlastne znamená? Číslo štyri symbolizuje disciplínu, spoľahnutie sa na niekoho, pracovitosť, ale aj veľkú drinu. Pre nás všetkých má toto číslo špecifický význam. Sú to roky  úsilia učiť sa, preukazovať vedomosti a zručnosti, ale aj roky trávenia času v triednom kolektíve, so spolužiakmi a kamarátmi, roky  úspechov aj neúspechov a hlavne, štyri roky dospievania.

Rudolf Křesťan povedal: „Po maturite prestáva platiť rozvrh hodín, začína sa rozvrh rokov.“ Práve dnešným dňom sa nám, maturantom, začína dospelosť. Dnešným dňom sa stávame samostatnými a zodpovednými študentmi, ktorí si z tejto školy veľa odnášajú tak z teoretickej, ako aj z praktickej výučby. Dnes nadišiel ten deň, kedy stojíme pred Vami poslednýkrát. Poslednýkrát vchádzame do budovy, kde sme strávili 4 roky nášho štúdia.

Drahí zúčastnení, vieme, že našu vďaku ťažko vyjadriť len tak bežnými slovami. Ďakujeme Vám, pani riaditeľka,  páni zástupcovia, pani triedna učiteľka a Vám, všetkým vyučujúcim, za Vašu toleranciu, za ochotu a vľúdnosť,  ktorú ste nám počas týchto rokov s radosťou preukazovali. Dali ste nám to pevné a základné, čo potrebuje mať každý dospelý človek – vzdelanie. Veď človeku všetko možno vziať, ale vzdelanie to Ti ostane navždy. Je len na Tebe, ako ho využiješ a zúročíš vo svojej nasledujúcej púti životom,“  odznelo v jednom zo slávnostných príhovorov k vedeniu školy a pedagogickým pracovníkom na dôstojnej slávnostnej rozlúčke IV. A a IV. C triedy.

Slávnostnú atmosféru dotvoril žiak IV. C triedy Michal Mojš, zanôtiac na skutočnej fujare pár pekných ľudových melódií.

V závere, v príhovoroch vedenia školy, bolo vyslovené presvedčenie a nádej, že žiaci nadobudnuté odborné vzdelanie využijú v konkrétnej pracovnej činnosti, a tak naplnia zmysel a podstatu štvorročného štúdia na SOŠE, v Poprade - Matejovciach.

Všetci im prajeme v ich budúcom živote veľa síl, zdravia, šťastia a pracovných úspechov.

M. Nestorovičová

IV.AIV.A

IV.CIV.C