Súťaž zručnosti

Upravené: streda, 26. október 2011

zručnosť1.jpg  V dňoch 24. až 26. marca 2009 sa uskutočnila súťaž zručnosti, do ktorej boli zapojení žiaci 2.E triedy odboru mechanik - mechatronik pod vedením MOV Bartoviča, Bodnára a Teplického. 

Úlohou bola výroba držiaka ručnej pílky podľa výkresovej dokumentácie pri dodržaní predpísaného tvaru a rozmerov. Po ukončení prác a ich vyhodnotení bolo stanovené nasledujúce poradie:

1. miesto - Peter Sýkora (vľavo)

2. miesto - Dávid Kučkovský (v strede)

3. miesto - Peter Beneš (vpravo)

Víťazom boli u pani riaditeľky odovzdané hodnotné ceny z fondu rodičovského združenia.