Záverečné stretnutie projektu Comenius

Upravené: streda, 26. október 2011
comen1.jpg

      V našej škole sa v dňoch 1.- 3. júna 2009 stala už druhý krát v tomto školskom roku miestom konania projektového stretnutia projektu Comenius financovaného Európskou úniou.

      Po predchádzajúcom decembrovom stretnutí sme mali znova možnosť privítať hostí z partnerských škôl z anglického Thornbury a gréckeho Volosu. Keďže toto stretnutie bolo posledným stretnutím partnerských škôl, úlohou našej školy ako koordinátora projektu bolo spolu s ostatnými partnermi zhodnotiť 2 - ročnú spoluprácu, jej prínosy, klady a zápory.

Poznávacím znamením účastníkov stretnutia boli tričká s logom projektu, ktoré si každá krajina doniesla na Slovensko. Súčasťou pracovného stretnutia bola aj zaujímavá diskusia o náboženstvách v daných krajinách. Účastníci mali tiež radosť z dokončenia ďalšieho spoločného výsledného produktu, ktorým je kalendár na šk. rok 2009/2010, zahŕňajúci sviatky všetkých troch krajín a obrázky zo školských podujatí na jednotlivých partnerských školách.

Keďže partnerské školy, predovšetkým škola v gréckom Volose, sú zamerané na vzdelávanie telesne a duševne postihnutých detí, učitelia ocenili dojímavé stretnutie s hendikepovanými deťmi v Špeciálnej základnej škole na Partizánskej 2 v Poprade.

      Aj keď počasie nám veľmi neprialo, predsa sme mali možnosť pokochať sa krásnym výhľadom zo Spišského hradu a navštíviť starobylú Levoču.

Dúfame, že tak ako prvý raz, aj tento krát bol čas, ktorý naši vzácni hostia strávili na Slovensku, plný krásnych a zaujímavých chvíľ, a že táto záverečná fáza projektu je vlastne začiatkom nových spoločných aktivít v budúcnosti.


Image Image

Image