Návšteva v Detskom domove

Upravené: streda, 26. október 2011

Dňa 04.12.2009  sa členovia  PK komisie všeobecnovzdelávacích predmetov /Ing. Mašlonková a Mgr. Tkáčová/ spolu s niektorými študentmi našej školy zúčastnili pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša návštevy v Detskom domove v Spišskom Štiavniku.

Deťom detského domova sme za prítomnosti ich vychovávateliek odovzdali balíčky so sladkosťami v hodnote  30,63€,  ktoré sme financovali z príspevku Rady rodičov pri SOŠE v Poprade Matejovciach.  Zároveň sme zástupkyni riaditeľky odovzdali finančnú zbierku pre účely DD, ktorú zorganizovala predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov. Na zbierku prispeli študenti aj zamestnanci našej školy. Celková suma zbierky bola 50€. 

  Cieľ tejto akcie bol charitatívny, sociálny i výchovný. Pani zástupkyňa riaditeľky DD vyjadrila srdečné poďakovanie i obdiv nad celou našou akciou.

                                                                                                              Mgr. Eva Tkáčová, Ing. Monika Mašlonková