Navštívil nás Mikuláš

Upravené: streda, 26. október 2011

...Mikuláš, Mikuláš, čože dobrého pre nás máš? Do čižmičky sladkosti a pre dušu radosti...

A nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Aj do našej školy zavítal  dňa 4. 12. 2009 Mikuláš s anjelmi, aby rozdal sladkosti pre našich žiakov. Celá akcia sa mohla uskutočniť predovšetkým vďaka finančnej podpore zo strany Rady rodičov a firme Tol s. r. o, ktorá sladkosti zabezpečila.