Jedinečné cvičné pole

Upravené: utorok, 25. október 2011

23. júna 2010 Východoslovenská energetika a.s. odovzdala našej škole do užívania unikátne cvičné pole. Ide o stavbu s rozlohou 70m2, ktorá  pozostáva zo vzdušnej vn prípojky, jednostĺpovej trafostanice a kombinovanej vzdušnej a podzemnej nn siete. Pole tvoria zariadenia, ktoré sú výlučne nové a VSE a.s. ich využíva aj v reálnej prevádzke distribučnej siete.

Vďaka tomuto školskému zariadeniu, ktoré je jediné na území východného Slovenska získajú  študenti so zameraním na silnoprúd reálnu predstavu o skutočných energetických zariadeniach. Najväčším prínosom však bude nadobudnutie praktických zručností počas odborného výcviku na reálnych zariadeniach úplne bezpečným spôsobom, bez rizika nechcených zásahov do distribučnej sústavy či úrazov, čím budeme prepojení s praktickými potrebami zamestnávateľa. Spolupráca s VSE a.s. môže byť príkladom aj pre ďalších zamestnávateľov ako pripraviť žiakov ,čo najlepšie pre potreby praxe.


ImageImage

ImageImage