Svetový deň výživy

Upravené: utorok, 25. október 2011

ovocie.jpg

Dňa 15. októbra 2010 študenti II.A triedy odboru obchodný pracovník vo vestibule našej školy predstavili študentom, učiteľom a zamestnancom  školy  prezentáciu na tému Svetový deň výživy.

Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína tento deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je samozrejmosťou zdravé stravovanie. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nemu zodpovedne.

Som presvedčená, že prezentácia našich študentov nám všetkým pripomenula dôležité a významné aspekty Svetového dňa výživy. 

Mgr. Tkáčová Eva