Netradičné odovzdávanie vysvedčení

Upravené: utorok, 25. október 2011

     Prvý polrok v školskom roku 2010/2011 veľmi rýchlo ubehol, nastal čas odovzdávania vysvedčení a hodnotenia polročnej práce. Slávnostný okamih bol v piatok 28.01.2011 netradične spojený s finálovým kolom súťaže Matejovské talenty.

Podujatie prebiehalo v Dome Kultúry v Poprade za prítomnosti vedenia školy. Dominantou slávnosti boli talentovaní žiaci, ktorí neváhali a ukázali nám, čo dokážu. Hrou na akordeóne nás potešil Dominik Poláček, Michal Palguta a Dávid Bjalončík, hrou na elektrickej gitare Michal Želonka, vystúpili gymnasti Juraj Pirožek a Marek Šoltýs, spoločenský tanec predviedol René Hudaček s partnerkou a nechýbal cyklotrialista Tomáš Schmidt. Podujatie spestrilo vystúpenie hostí (študentky operného spevu Lenky Loudovej a menšej skupinky milovníkov ohňa). Príjemnú atmosféru navodili aj naše milé moderátorky, Anna Nadebská a Janka Gavurová. Prezentovali sa nielen súťažiaci, ale aj triedne kolektívy svojimi pripravenými prezentáciami. Čas, ktorý bol určený na sčítanie hlasov, vyplnila prezentácia o akciách a podujatiach, ktoré prebehli v našej škole.

A ako dopadlo hlasovanie?

1. miesto: Tomáš Schmidt, V.E

2. miesto: Marek Šoltýs, IV.C a Juraj Pirožek, IV.A

3. miesto: Dominik Poláček, II.A

    Víťazom srdečne blahoželáme, všetkým ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné podujatia.


ImageImage

 ImageImage