Školské kolo v inonárodnom prednese

Upravené: sobota, 22. október 2011
      Dňa 22. 3. 2011 sa uskutočnilo v klubovni našej školy školské kolo v prednese poézie a prózy inonárodných autorov z krajiny nemeckej a ruskej. Bolo zaujímavé porovnávať obidve tieto reči v básnickom slove , a tak si uvedomiť dôvod vzniku veľkých skupín slovanských a  germánskych jazykov, spojených podobnými foneticky znejúcimi,  gramaticky a významovo súvisiacimi slovami. Preto sme viac rozumeli myšlienkam, náladám alebo aj dejovým prvkom jednotlivých autorov v ruskej básni, respektíve sme vôbec nerozumeli nemeckej básni , ak sme neovládali danú reč.
      Úloha pre súťažiacich to bola ťažká a pri niektorých, priam  heroických výkonoch, si museli prednášajúci napomôcť aj inými prostriedkami, ale veď aj v profesionálnych divadlách registrujeme povolanie „šepkár“.  V konečnom dôsledku konštatovala odborná porota, že úroveň súťažiacich bola vcelku vyrovnaná , a preto až po dlhšom a  náročnom rozhodovaní  vzišli títo víťazi:

V prednese ruskej poézie a prózy obsadil
1. miesto   Peter Novysedlák z I. B
2. miesto   Anna Nadebská z II. A
3. miesto   Miroslav Krempaský z I. C

V prednese nemeckej poézie a prózy patrili všetky tri víťazné miesta našim jediným trom dievčatám v šírom okolí a to:
1. miesto  Ľubomíra Ratkošová z III. E
2. miesto  Anna Nadebská z II. A
3. miesto  Jana Gavurová zo IV. C

Oceneným srdečne blahoželáme!

      Víťazné básne pochádzali od známych svetových autorov ruskej a nemeckej literatúry, od Valerija Jakovleviča Brjusova, Leva Nikolajeviča Tolstého a nemeckých básnikov Johanna Wolfanga Goetheho, Heinricha Heineho a Ericha Maria Rilkeho.


Ak sa chceš poučiť a dozvedieť viac o týchto autoroch, spisovatelia NEJ a RUJ . . .

 


ImageImage

 

 

Image
Peter Novysedlák
Image
Ľubomíra Ratkošová