Opäť v Podtatranskej knižnici

Upravené: sobota, 22. október 2011
kniznica.jpg      V dňoch 28. marca a 1. apríla 2011 sa žiaci I.C triedy a potom žiaci I.A triedy zúčastnili kultúrno-vzdelávacieho podujatia v Podtatranskej knižnici v Poprade.
      Prváci sa v náučnom oddelení oboznámili nielen s možnosťami a službami, ktoré knižnica poskytuje, ale v príjemnej atmosfére si porozprávali a dozvedeli sa aj o vzniku písma, o najväčších a najslávnejších knižniciach, ale aj o knižnici v Poprade.
      Prehlbovať a zdokonaľovať svoje čitateľské zručnosti je veľmi dôležité. Veď aj dnes stále platí staré známe: „Kniha je vďačným priateľom človeka“ a „Kto veľa číta, veľa sa dozvie.“

      Už teraz sa v knižnici tešia na žiakov, nielen ako poslucháčov, ale aj čitateľov a používateľov knižnice.

 

ImageImage