Veľkonočná kvapka krvi

Upravené: utorok, 25. október 2011

  Dňa 19.4.2011 pár dni pred odchodom na Veľkonočné prázdniny už druhý krát v tomto školskom roku na našu školu zavítala mobilná transfúzna jednotka Národnej transfúznej stanice v Poprade. Mnoho našich študentov sa zúčastňuje pravidelného darovania krvi. Spoločná akcia má však vždy inú atmosféru, ktorú tento krát umocňovali aj blížiace sa Veľkonočné sviatky. Prišlo ju podporiť 53 darcov. Po kontrolnom vyšetrení však bola krv nakoniec odobratá 47 z nich.

Možno práve odhodlanie našich  pravidelných darcov povzbudilo tých, ktorí prišli darovať krv prvý krát, boli to niektorí chlapci z radov našich študentov a dokonca zo 7 zamestnancov školy, ktorí sa odberu zúčastnili boli 4 prvo- darcovia.

Krv je vzácna, nenahraditeľná a nezastupiteľná tekutina. Aj keď niektoré orgány alebo časti tela už možno nahradiť umelými náhradami, napriek vytrvalému úsiliu vedcov sa umelú krv dosiaľ vyrobiť nepodarilo. A tak záchrana ľudského života zatiaľ stále závisí od spolupráce stálych a dobrovoľných darcov.

Takže vďaka skutočne patrí všetkým, ktorí  neváhali a odhodlali sa urobiť niečo pre záchranu ľudského života.

Mgr. Mária Terrajová