Medzinárodný deň Zeme

Upravené: utorok, 25. október 2011

  Dňa  22. apríla 2011 sme si pripomenuli  medzinárodný deň Zeme. Na tento deň tohto roku pripadol deň pracovného pokoja . Preto sme sa nemohli tak ako po iné roky zúčastniť na zveľaďovaní a jarnom upratovaní okolia školy.

Po skončení veľkonočných prázdnin v stredu študenti počas zastupovaných hodín upravovali okolie školy. Niektoré úseky exteriéru školy sme vyčistili a tak pomohli nielen estetickému vzhľadu ale hlavne zdravému životnému prostrediu. Študenti jednotlivých ročníkov sa na brigáde striedali takmer celý deň. Aj napriek tomu, že sme si nemohli 22. apríla pripomenúť  deň Zeme brigádou, urobili sme to o niekoľko dní neskôr, ale s rovnakým nasadením a elánom. Veď naša príroda si zaslúži, aby sme sa k nej správali tak, akoby sme si pripomínali deň Zeme každý deň. Veríme, že každý,  kto sa zúčastnil tejto brigády mal  z vykonanej práce dobrý pocit a  nadobudol zodpovednosť za zdravé životné prostredie.

Mgr. Eva Tkáčová