Odborná exkurzia silnoprúdarov

Upravené: utorok, 25. október 2011

     V rámci spolupráce s VSE a.s. sa 16 silnoprúdarov 1. júna zúčastnilo exkurzie na Dispečingu VSDS v Košiciach, ktorý patrí v súčasnosti k najmodernejším na Slovensku. Študenti tu mohli vidieť ako vyzerá riadenie toku elektrickej energie k spotrebiteľovi a boli tiež oboznámení ako sa riešia prípadné poruchy.

     Potom sme sa presunuli autobusom, ktorý nám poskytla VSE do elektrickej stanice Lemešany. študenti tu mohli vidieť novú 110kV rozvodňu s modernými prvkami, systém ovládania jednotlivých odbočiek, ochrán a merania. Pozreli sme si aj 22kV kobkovú rozvodňu. Boli sme tiež v skúšobni, kde sa prevádzajú skúšky prevažne ochranných a pracovných pomôcok s praktickou ukážkou skúšky. Na záver nám pracovníci VSE predviedli a vysvetlili ako pracuje meracie vozidlo na vyhľadávanie porúch káblov a vozidlo na diagnostiku čiastkových výbojov v kábloch.

     Exkurzia bola na vysokej odbornej úrovni a študenti si prehĺbili teoretické vedomosti a získali mnoho nových informácií z oblasti rozvodu elektrickej energie.

Ing. Ján Furcoň