4. ročník súťaže VSE

Upravené: utorok, 25. október 2011

     2. júna prebehol v našej škole 4. ročník súťaže, ktorú vyhlásila VSE a.s. pre prvá a druhé ročníky. Táto súťaž pozostáva z testu a následne z praktickej časti.

     Do súťaže sa prihlásilo 13 druhákov a traja prváci. Po absolvovaní testu postúpilo do praktickej časti 9 najlepších žiakov. Ich úlohou bolo previesť meranie nelineárneho odporu a z merania zostaviť referát, ktorého súčasťou bolo aj zostrojenie charakteristiky. Sily boli veľmi vyrovnané a medzi jednotlivými žiakmi boli veľmi malé bodové rozdiely. Medzi konečným  tretím  a štvrtým miestom rozhodol čas ukončenia praktickej časti. Ceny boli atraktívne a tu je konečné poradie:

  1. Ján Lopušek (vpravo)
  2. Roland Alexy (v strede)
  3. Dominik Poláček (vľavo)

    

     Výhercom srdečne gratulujeme a ostatní sa môžu tešiť na ďalšie súťaže, ktoré pre nich pripraví v budúcom školskom roku VSE a.s.

Ing. Ján Furcoň