Exkurzia vo Volkswagene

Upravené: utorok, 25. október 2011

     V mesiaci jún komisia odborných strojárskych predmetov pripravila pre študentov odbornú exkurziu do závodu Volkswagen Slovakia a.s. Exkurzie sa dňa 13. Júna 2011 zúčastnilo 15 študentov, ktorí v rámci aplikácie teoretických poznatkov do praxe a videnia reálnej prevádzky rozšírili svoj obzor poznania.

Uvítali sme ústretovosť zo strany Volkswagenu a ďakujeme závodu, že sa spolupodieľal na formovaní  profilu našich študentov. Študenti si odniesli cenné informácie o histórii a súčasnom trende rozvoja závodu. Priamo v prevádzke mohli vidieť výrobu komponentov do automobilov koncernu Volkswagen.

      Verím, že podobné odborné exkurzie budú aj budúci školský rok a budú hlavne prínosne pre našich študentov.

Ing. Iveta Garbinská