Návšteva koncentračného tábora

Upravené: utorok, 25. október 2011

     Na základe učebných osnov a tematických plánov a odsúhlasených pridelených finančných prostriedkov od Rady rodičov bola dňa 17. júna 2011 zrealizovaná exkurzia do koncentračného tábora v poľskom Oswiencime.

O exkurziu prejavilo záujem 34 žiakov našej školy rôznych odborov. Podrobný výklad sprievodcu múzea a prehliadka areálu vyvolala na tvárach našich študentov zármutok. Svoj postoj k udalostiam z rokov 1940 – 1945 vyjadrili vzdaním úcty a zapálením sviečky pri „ múre popravy“.
     Z celej návštevy si študenti odniesli nezabudnuteľné pocity, pretože zabudnúť na hrôzy, ktoré spôsobili ľudia ľuďom je neodmysliteľné.

Ing. Monika Mašlonková