Prvá pomoc na ÚC

Upravené: streda, 2. november 2011

     Je prirodzenou povinnosťou každého občana, aby podľa svojich možností poskytol prvú pomoc bez rozdielu každému, koho postihlo náhle ochorenie, alebo úraz. Poskytnutie prvej pomoci je morálnou povinnosťou každého občana, ale aj povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona o starostlivosti o zdravie ľudu.

     Dobrovoľný pracovník Červeného kríža, pán Marcel Dunajčan už druhý rok prijíma pozvanie do našej školy, aby v rámci účelového cvičenia chlapcom odborne a hlavne názorne a pútavo rozprával o poskytovaní pomoci. Precvičuje s nimi umelé dýchanie, masáž srdca, obväzuje „poranenú“ hlavu či hrudník, znehybňuje končatiny. Rozpráva im zážitky, odpovedá na konkrétne otázky.
     Ostáva veriť, že jeho výklad prispeje k zvyšovaniu vedomostí a zručností v oblasti poskytovania prvej pomoci pre úžitok tým, ktorí budú ohrození na zdraví a živote.

Mgr. J. Gabajová