Exkurzia v IPM Solutions

Upravené: nedeľa, 20. november 2011

     V rámci  odborného vzdelávania sme 14. novembra 2011  navštívili sídlo firmy IPM Solutions s.r.o. Prešov.  Táto firma  aktívne podporuje  vzdelávanie študentov na stredných školách a technických univerzitách.  V našom procese vyučovania realizujeme nasadenie Creo Elements/Pro (predtým Pro/ENGINEER).

Je to softvér z rodiny konštrukčných softvérov spoločnosti PTC a je zostavený tak, aby ponúkol riešenie na sústavné a dlhodobé problémy, ktoré majú spoločnosti používajúce rôzny CAD softvér. Creo sa profiluje v štyroch prevratných líniách (technológiách), ktoré riešia pretrvávajúce problémy pri opakovanom používaní existujúcich dát, tímovej práci, variantnosti výrobku a práci s heterogénnymi dátami (z rôznych CAD) .

     Študenti sa oboznámili s novinkami v uvedenej oblasti a po pútavej prezentačnej prednáške sú jednoznačne rozhodnutí plne sa venovať a rozvíjať sa profesionálne v tejto oblasti.

Ing. Iveta Garbinská