Tímová súťaž VSE

Upravené: pondelok, 12. december 2011

     V polovici októbra VSE a.s. vyhlásila v poradí už 5. ročník súťaže pre študentov tretích a vyšších ročníkov. Úlohou 3-členných tímov bolo navrhnúť, popísať a zostrojiť funkčný model fotovoltickej elektrárne.

     Finále tejto súťaže prebehlo 9. decembra v budove VSE v Košiciach. V úvode nám zástupcovia VSE prezentovali pripojenie obnoviteľných zdrojov na východnom Slovensku a ich inštalovaný výkon. Ďalej nám popísali trochu teórie o slnečnej energii, legislatívnej podpore pre obnoviteľné zdroje a prezentovali nám dve fotovoltické elektrárne, ktoré vlastní VSE.
Po krátkej prestávke sa už 6 členná komisia, zostavená zo zástupcov technických útvarov VSE a zástupcu úseku Ľudské zdroje naplno venovala prezentáciám jednotlivých modelov elektrární. Do súťaže sa zapojilo 16 tímov z piatich škôl. 6 tímov bolo zo SOŠT Michalovce, 4 tímy zo SPŠE Prešov, 3 tímy zo SOŠT Humenné, 1 tím zo SOŠA Košice a našu SOŠE Poprad-Matejovce reprezentovali 2 tímy.

     Jozef Volák, Tomáš Lipovský a Lukáš Laskovský si dali názov Teslaci. Zostrojili fotovoltickú elektráreň pre domáce použitie s možnosťou dodávať výkon do distribučnej siete. Elektrickú energiu získanú z fotovoltického panelu privádzali na rozvádzač, ktorý ju ďalej cez striedač, transformátor a digitálny merač spotreby dodávali do distribučnej siete, no len ak fotovoltický panel dodáva dostatočný výkon.
Druhá časť obvodu bola podobná prvej, kde bol zdrojom pre domácu sieť akumulátor dobíjaný z fotovoltického panelu. Kvôli spoľahlivosti dodávky elektrickej energie bolo v prípade nedostatočného dobíjania z fotovoltického panelu zabezpečené tzv. núdzové dobíjanie z verejnej siete. Zapínanie a vypínanie elektrárne ovládali diaľkovo pomocou GSM volača. Horizontálne aj vertikálne natáčanie panelu riadili dva komparátory, ktoré dostávali signál zo snímačov osvetlenia.
S touto prácou obsadili pekné 5. miesto a každý člen tímu dostal MP3 prehrávač.

     Druhý tím, ktorý reprezentoval našu školu tvorili Štefan Kubičár a Martin Štefaňak. Tento tím sa do oceňovanej prvej päťky v silnej konkurencii žiaľ nedostal a obsadil 10. miesto.

     Študentom, ktorí reprezentovali školu srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže aj na ďalšiu spoluprácu s VSE.

Ing. Ján Furcoň

Zľava: Lukáš Laskovský, Jozef Volák, Tomáš LipovskýZľava: Martin Štefaňak, Štefan Kubičár