Novoročná kvapka krvi

Upravené: pondelok, 30. január 2012

     Začiatok každého kalendárneho roka sa u mnohých z nás začína novoročnými predsavzatiami. Možno aj rozhodnutie niektorých našich študentov alebo zamestnancov školy darovať krv a urobiť niečo pre záchranu ľudského života bolo jedným z nich.

A tak poďakovanie patrí všetkým 46 darcom, ktorí neváhali a dňa 24.1.2012  prišli darovať túto vzácnu tekutinu. Tak ako každoročne bola aj táto akcia organizovaná v našej škole  v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Poprade.

     Mnohí z našich študentov patria medzi nadšených darcov krvi, majú za sebou už niekoľko odberov, ktorých sa zúčastňujú  v pravidelných trojmesačných intervaloch. Rady našich darcov sa však znova rozšírili, pretože akcie sa zúčastnili aj takí študenti, ktorí našli odvahu a prišli darovať krv prvýkrát.
Tohtoročná akcia bola tiež obohatená o možnosť pozvať si svojich známych a priateľov. Využili ju však iba dvaja študenti Patrik Susa a Števo Kubičár, ktorí prišli darovať krv so svojimi priateľkami.
Zo zamestnancov a vedenia školy sa podujali na tento humánny čin  pani riaditeľka školy Ing. Anna Lorencovičová so zástupcom pre teoretické vyučovanie Ing. Jánom Furcoňom a vedúcou ekonomického úseku Ing. Máriou Liptákovou. Počty odvážlivcov doplnili aj ďalšie  zamestnankyne ekonomického úseku.

     Všetci svojimi početnými „kvapkami krvi“ bez akéhokoľvek nároku na odmenu v budúcnosti určite zachránili život človeka, ktorý sa ocitol v ohrození práve stratou krvi alebo nutnou operáciou, za čo im patrí veľká vďaka.

Zároveň dovoľte mi pozvať vás všetkých na Veľkonočnú kvapku krvi - 24.4. 2012, kde sú opäť dvere otvorené aj pre vašich  priateľov a známych!

Mgr. Mária Terrajová

vypisovanie dotazníkov