Literárna súťaž

Upravené: pondelok, 12. marec 2012

     Školské kolo celoslovenskej literárnej súťaže „ Prečo mám rád slovenčinu , prečo mám rád Slovensko?“ prebehlo u nás 24.1.2012.

     Položil si  niekto z vás niekedy, či raz za čas, takúto otázku? Odpoveď  poznáme.  Asi nie, alebo možno aj...Je dobré klásť si takéto otázky v dobe európskej integrácie, zbližovania a miešania sa národov, kultúr, rovnakej európskej meny, spoločného spolunažívania v jednotnom Európskom dome, ale aj v dobe potopenej v problémoch vyplývajúcich práve z integrity európskeho spoločenstva? Iste, existuje množstvo odpovedí, ktoré by prinajmenšom vyvolali  diskusiu, ba až polemiku, rôzniac sa tak vo výpovediach, tvrdeniach a obhajobách vlastného názoru. Jedno je však isté!  Z akého národa sme vzišli, akú materinskú reč používame, je určujúcim činiteľom nášho života. Je to to, čomu sa hovorí moja vlasť, môj národ,  jeho tradície, reč, piesne, zvyky, kroje, spôsob života , národní dejatelia, historici, vedci a všetci významní ľudia , ktorí šíria dobré meno Slovenska ďaleko za jeho hranicami, ale aj jeho obyvatelia, ktorí by mali cítiť  v srdci hrejivý pocit, tú takzvanú lásku k vlasti, keď sa navracajú niekde zďaleka domov. A preto je celoslovenská literárna súťaž tak veľmi   opodstatnená  vo svojom už 20. ročníku.  Je venovaná mladým ľudom, žiakom a študentom na celom Slovensku a tento rok sa nesie v znamení 250. výročia narodenia Antona Bernoláka, 200. výročia narodenia Sama Chalupku, 190. výročia narodenia Jána Kalinčiaka, 160. výročia úmrtia Jána Kollára, 190. výročia narodenia Janka Kráľa, 120. výročia narodenia Štefana Krčméryho, 190. výročia narodenia Jána Palárika, 30. výročia úmrtia Mila Urbana, 155. výročia narodenia Terézie Vansovej a 200. výročia narodenia Jonáša Záborského.

     Nuž my sme sa rozhodli, že nielen napíšeme slohové práce, a tak sa zapojíme do súťaže , ale dotvoríme k nim aj plagáty  na tému domovina. Stalo sa tak 24. januára 2012, keď sa zišli 4 tímy študentov z prvých a druhých ročníkov, aby si spoločne užili kolektívnu prácu v tvorbe koláží , v maľbe a písaní slohu. Že to bola práca zábavná a príjemne sa pri nej cítili, dokazujú fotografie z miesta diania. Po úspešnom ukončení plagátov tieto našli svoje miesto na nástenke nášho časopisu Nulák. Tentokrát však víťazom mohla byť iba slohová práca a tou sa stalo vyznanie vzťahu k svojej rodnej dedinke Malej Frankovej od študenta IV. B triedy Pavla Lacha
Najlepšiu prácu, ktorá nás bude  reprezentovať na krajskom kole si môžete prečítať tu... 

M. Nestorovičová