Prednes v inonárodnej literatúre

Upravené: pondelok, 26. marec 2012

Dňa  21. marca 2012 sa   v poobedňajších hodinách zaplnila klubovňa našej školy skupinou študentov - odvážlivcov, doplnenou   dvoma študentkami, ktoré predstavujú, okrem jednej neprítomnej, 100%  zastúpenie nežnejšej časti  celkového  osadenstva školy, aby si tam pod prísnym pohľadom trojice porotkýň zmerali  sily v prednese poézie a prózy  inonárodnej literatúry.

Je ťažké naučiť sa naspamäť texty v cudzom jazyku  a ešte ťažšie porozumieť im, precítiť ich obsah a uplatniť zásady rétoriky.  Preto všetci účastní boli víťazmi už len tým, že zodpovedne prebrali na seba úlohu recitátorov a snažili sa, ako len mohli. Recitovalo sa najskôr v nemeckom  a potom v ruskom jazyku. Všetci súťažiaci si pripravili básnické útvary najmä lyrického, zriedkavejšie epického charakteru. Výrazne prevládali romantickí  autori básní - z nemeckej literatúry J. W. Goethe, z ruskej literatúry odznela pestrejšia paleta básnikov zo staršej , ale aj z modernej literatúry 20. storočia.

Na základe rozhodnutia poroty vzišli z náročného zápolenia títo víťazi:
Prednes v nemeckom jazyku:

  1. miesto  Vladimír Juhás   IV. E
  2. miesto  Dominik Poláček  III. A
  3. miesto Ľubomíra Ratkošová  IV. E  a Tomáš Glodžák  I. A

Prednes v ruskom jazyku:

  1. miesto Ľubomíra Ratkošová  IV. E
  2. miesto Vladimír Juhás  IV. E a Dávid Gonda  I. A
  3. miesto Anna Nadebská  III. A

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a veríme , že aj na budúci rok sa zapoja do prednesu poézie a prózy nielen oni , ale aj ďalší a ďalší a takto neprerušíme pomyslenú niť  každoročnej literárnej akcie, ktorá sa už u nás stala tradíciou.

M. Nestorovičová

pred súťažousúťažiažiaci

Tomáš Glodžák - 3.miesto NEJDominik Poláček - 2.miesto NEJAnna Nadebská - 3.miesto RUJDávid Gonda - 2.miesto RUJĽubomíra Ratkošová - 1. miesto RUJ, 3.miesto NEJVladimír Juhás - 1.miesto NEJ, 2.miesto RUJ