Predstavenie Peter Black

Upravené: utorok, 27. marec 2012

Našich študentov aj v tomto školskom roku potešila možnosť zúčastniť sa dvojjazyčného  anglicko-slovenského divadelného predstavenia pod názvom Peter Black. Divadelná spoločnosť z Martina, ktorá už každoročne takéto predstavenia poskytuje, nám znova predviedla divadelnú hru na profesionálnej úrovni, plnú humorných a zábavných scén. Naši študenti  si takto zábavnou formou mali možnosť upevniť vedomosti zo slovnej zásoby i gramatiky anglického jazyka.

Názov divadelnej hry pripomínajúci v slovenskom preklade hru Čierny Peter nebol náhoda. Je to príbeh človeka, ktorý v priebehu jedného dňa prišiel doslova o všetko. Pri jeho opätovnom štarte od nuly sme stretávali postupne rôzne postavy  zaujímavé svojim naturelom, vizážou i typom rôznych charakterov.
Predstavenie sa našim študentom i učiteľom veľmi páčilo. Mnohí z nich ocenili profesionalitu hercov, obdivovali ich herecký talent a skutočnosť, že iba traja herci stvárnili celú paletu rôznych postáv. Špecifický humor a zábava pútali pozornosť všetkých od začiatku až do konca.
Už teraz sa tešíme na budúcoročné predstavenie a rozmýšľame nad tým, ako sprístupniť túto možnosť viacerým študentom angličtiny, nie iba tým najlepším.
Pretože aj  menej jazykovo zdatných divákov môže takýto typ hry zaujať, vytvoriť v nich pozitívny vzťah k štúdiu anglického jazyka a motiváciu na ďalšie zdokonaľovanie sa.

Mgr. Mária Terrajová