Hviezdoslavov Kubín 2012

Upravené: streda, 28. marec 2012

Deň 27. marec 2012 nám oznamoval v zmysle pranostiky „Marec poberaj sa starec“ koniec zimy a začiatok jarného obdobia. Teda marec  je na konci a s ním aj končí mesiac venovaný knihe, kedy intenzívnejšie venujeme pozornosť literárnemu umeniu, hovorenej reči, písanému slovu a čítaniu kníh.

Na našej škole sme symbolicky uzatvorili spomínané obdobie tou najpríkladnejšou činnosťou, prednesom básní na školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá pokrýva všetky typy a stupne škôl. Celý proces tejto súťaže počnúc triednymi kolami a končiac  Celoštátnou postupovou prehliadkou recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – VI. kategórie, recitačných kolektívov a divadiel poézie s jednoročnou periodicitou, vrcholí výberom na Scénickú žatvu v Martine, na Medzinárodnom festivale poézie vo Valašskom Meziříčí,  na Podebradských dňoch poézie (ČR) a iných umeleckých, kultúrnych a súťažných podujatiach.
Poslaním tejto najstaršej a najprestížnejšej súťaže je na základe interpretácie a spoznávania umeleckých diel hlbšie spoznávať literárne hodnoty, vedieť oddeľovať umenie od brakov zahlcujúcich v súčasnosti slovenský knižný trh a pestovať u mladých ľudí úctu a lásku k materinskej reči, k národným a kultúrnym tradíciám.

Výsledky školského kola:

  1. miesto  Štefan Kubičár  IV. E
  2. miesto  Ondrej Glajza    II. C
  3. miesto   Dominik Lizák   II. A

Víťazom srdečne blahoželáme!

M. Nestorovičová

pred súťažou súťažiaci

Štefan Kubičár, 1. miestoOndrej Glajza, 2. miestoDominik Lizák, 3. miesto