Návšteva Petzvalovho múzea

Upravené: piatok, 26. apríl 2019

Žijeme v dobe modernej techniky, kde veci ako fotoaparát a kamera sú pre nás samozrej-mosťou. Vieme však niečo o ľuďoch, ktorí sa o tieto naše samozrejmosti zaslúžili? Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej patrí medzi jedno z najzaujímavejších technických múzeí v našom okolí. Kto však z nás ho už navštívil?

Naši študenti III.E triedy mali však túto možnosť dňa 19. 4. 2012. Múzeum sa  nachádza priamo v rodnom dome spomínaného matematika a fyzika. Keďže vo vyučovacom  predmete fyzika práve skončili tematický celok Optika, bola táto návšteva   možnosťou upevniť si vedomosti a zároveň dozvedieť sa niečo nové, zaujímavé z histórie vývoja optiky. Študenti ocenili aj výklad sprievodkyne múzea, ktorá prehliadku spestrila množstvom zaujímavostí zo života tohto vedca.

Mgr. Mária Terrajová

v múzeu Petzvalav múzeu Petzvala