Kvapka krvi 2012

Upravené: piatok, 14. február 2014

„Sú chvíle, keď kvapky krvi rozhodujú o živote.“ Ľudský zdroj najvzácnejšej tekutiny – dobrovoľný darca krvi – zostáva naďalej nenahraditeľný vo všetkých krajinách sveta. Z darovanej krvi sa získavajú prípravky, bez ktorých nie je možné predstaviť si liečbu celého radu ochorení. Transfúzia krvi alebo krvného prípravku je neraz jedinou možnosťou záchrany života.

A tak veľké poďakovanie patrí všetkým 50 darcom, ktorí neváhali a dňa 24. 4. 2012 sa zúčastnili v tomto školskom roku už druhej takejto akcie a prispeli svojou kvapkou krvi k záchrane ľudského života.

Tradične je dobrovoľné darcovstvo krvi organizované v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Poprade. Oceňujeme možnosť návštevy mobilnej transfúznej jednotky priamo v priestoroch školy,  pretože to vytvára stále neopakovateľnú atmosféru, ktorá priťahuje nových darcov. Tento krát prišiel krv darovať dokonca už študent druhého ročníka Eduard Palanský, ktorý keďže práve v týchto dňoch oslávil svoje 18- té narodeniny, splnil jednu z podmienok darcovstva. Osobitné poďakovanie patrí našim maturantom. Dúfame, že aj po skončení školy im toto nadšenie vydrží. 

Mladších študentov by sme zároveň chceli pozvať na ďalšiu „Kvapku krvi“, ktorá sa uskutoční v budúcom školskom roku dňa 23. 10. 2012. Opäť môžete pozvať aj vašich  priateľov a známych!

Mgr. Mária Terrajová

vyplňovanie dotazníkovčakanie na odberaj takéto úsmevy pri odberenajmladší darca Eduard Palanskýmaturanti zo IV.A