Literárny kvíz pre maturantov

Upravené: pondelok, 30. apríl 2012

Dňa 25. 4. 2012 sa konal v poradí tretie školské kolo súťaže  Literárny kvíz pre maturantov, v ktorom si zmerali sily vo vedomostiach v oblasti literárnej vedy a literárnej histórie  dve štvorčlenné a jedno dvojčlenné družstvo maturitných ročníkov.

Otázky položené maturantom  si vyžadovali vedomosti z prehľadu a periodizácie vývinu literárneho umenia od Sofoklových čias (staroveká grécka literatúra ) až po súčasné poetické umenie. Zároveň si mohli študenti vyskúšať svoje zručnosti a návyky v porozumení umeleckého textu, uplatniť svoje analytické alebo porovnávacie schopnosti. Neobišlo ich ani vyhľadávanie umeleckých básnických vyjadrovacích prostriedkov  v niektorých básňach slovenských autorov,  či priraďovanie umeleckých diel k príslušným spisovateľom. Najzaujímavejšie bolo určovanie prozodických  veršových systémov romantických básnikov štúrovského obdobia, kde problém takmer  identických literárnovedných termínov ako sylabický alebo sylabotonický veršový systém našim maturantom  dal najviac zabrať. Veru tak, čo všetko taký novodobý maturant zo slovenského jazyka musí ovládať?  Posúďte aj vy a otvorte si znenie otázok, vypracujte ich a otestujte si svoje doterajšie vedomosti. Príjemnú zábavu vám prajú učiteľky slovenského jazyka a účastníci Literárneho kvízu pre maturantov.

Zloženie družstiev:

V. E -  D. Bjalončík, M. Nezval, D. Novysedlák, B. Penxa
IV. A -  T. Laskovský, M. Pitoňák, T. Szentiványi, M. Vaverčák
IV. B  -  P. Lach, P. Keďuch

 

Výsledky:

  1. miesto – tím IV. B triedy
  2. miesto – tím V. E triedy
  3. miesto – tím IV A triedy

M. Nestorovičová

družstvo V.Evľavo družstvo IV.A, vpravo družstvo IV.Bsúťažiaci