Mladý Európan 2012

Upravené: piatok, 26. apríl 2019

Dňa 26. 04. 2012 sme sa zúčastnili na regionálnom kole celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktoré sa konalo v hoteli Satel v Poprade.

Súťaž zorganizovalo Europe Direct Poprad už po siedmy krát. Študenti našej školy sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Tkáčovej zúčastnili tejto súťaže po prvý krát. Žiaci z desiatich škôl súťažili v troch kolách, ktoré pozostávali z vedomostného testu z rôznych oblastí života EÚ a zo súťaže zručnosti. Tretie kolo bolo finálové, do ktorého sa prebojovali tri najlepšie družstvá. Tu išlo hlavne o identifikáciu obrázkov osobností, dominánt a symbolov EÚ.

Aj napriek tomu, že sme sa neumiestnili na prvých troch miestach, sme naozaj radi, že nás táto súťaž obohatila o nové vedomostí zo sveta a činností  EÚ, získali sme trochu viac sebavedomia a zručnosti v prezentovaní vlastných vedomostí. Každý člen súťaže získal balíček so zaujímavými vecnými cenami a predmetmi, ktoré nám majú pripomínať to, že sme súčasťou veľkej európskej rodiny.

Anna Nadebská, III. A