Energia 3. tisícročia

Upravené: utorok, 22. máj 2012

V utorok 16. mája 2012 si elektrotechnici – silnoprúdari z II.A triedy pozreli v Podtatranskom múzeu v Poprade interaktívnu výstavu, ktorá im „oprášila“ teoretické znalosti z oblasti výroby elektrickej energie. Žiaci sa aktívne zapájali do plnenia úloh, ktoré pre nich pripravila pani lektorka.

Na funkčných modeloch sa presvedčili na vlastné oči ako sa vyrába elektrická energia z vetra, alebo pary. Vyskúšali si výrobu energie na hybridnom bicykli a presvedčili sa o tom, ako možno usporiť elektrickú energiu napríklad tým, že zamenia klasickú žiarovku za úspornú, alebo vypnú televízny prijímač hlavným vypínačom. Okrem toho bola výstava zameraná aj na to, aby si jej účastníci uvedomili, že neobnoviteľné zdroje používajúce sa pre výrobu el. energie nedisponujú nekonečnými zásobami a o niekoľko desiatok rokov môžeme zistiť, že sa úplne vyčerpali.

Výstava bola prezentovaná zábavnou formou a žiakom sa páčila.

Ing. M.Vdovjáková

žiaci pozorne počúvalimeranie spotreby el. energiepohodlie "obývačky"netradičná výroba el. energie