Strojársky veľtrh v Nitre

Upravené: streda, 30. máj 2012

Poznáte miesto pre úspešnú komunikáciu odborníkov strojárskeho priemyslu? Áno, je to 19. medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre.

Už tradične sme si prehliadku strojárskej produkcie nenechali ujsť.  Aj napriek stále pretrvávajúcej hospodárskej kríze veľtrh zastáva pozíciu najväčšieho slovenského strojárskeho podujatia a záujem vystavovateľov pretrváva ako zo strany domácich, tak i zahraničných vystavovateľov. Naši študenti mali príležitosť nazrieť do noviniek z oblasti strojárstva a technologicky previazaných odvetví, zvárania, zlievania, metalurgie, plastov pre strojárstvo, elektrotechniky, merania, regulácie a automatizácie, stavebníctva a logistiky.

Ing. Iveta Garbinská

na strojárskom veľtrhuna strojárskom veľtrhuna strojárskom veľtrhuna strojárskom veľtrhu