Čestné uznania

Upravené: utorok, 28. január 2014

Celoslovenské kolo súťaže „ Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“a medzinárodnej súťaže „Európa v škole.“
Pred časom sme informovali o úspechu študenta Patrika Porubca zo IV. B triedy  v krajskom kole medzinárodnej súťaže Európa v škole, kde obsadil so svojou literárnou prácou „ Ja a moja doba“ tretie miesto.

Európa v škole je medzinárodná súťaž, ktorá sa tento rok  niesla v hesle: TVOJA – MOJA – NAŠA BUDÚCNOSŤ.  Celoslovenská porota EURÓPA V ŠKOLE 2012 sa stretla v Bratislave v dňoch 21. – 23. marca 2012  za účelom posúdenia prác zaslaných do celoslovenského kola súťažnej časti medzinárodného projektu. Pozostávala z  15 členov, tvorili ju učiteľky a učitelia zo všetkých stupňov a typov škôl z celého územia Slovenska. Motto 59. ročníka medzinárodného projektu   bolo neľahké a možno na prvý pohľad  ťažšie uchopiteľné. Z prác, ktoré postúpili do celoslovenského kola však bolo evidentné, že témy pre jednotlivé vekové kategórie pomohli motto  projektu  priblížiť  a poskytli tak možnosť deťom a mládeži pracovať s konkrétnymi údajmi reflektujúcimi slovenskú a svetovú realitu aktívnej participácie na vývoji spoločnosti a nevyhnutnosť spolupráce.  S radosťou môžeme konštatovať,  že aj v celoslovenskom kole tejto prestížnej súťaže Patrik Porubec  úspešne  reprezentoval našu školu a za svoju prácu obdržal Čestné uznanie, za čo mu srdečne blahoželáme. To však nie je všetko. Rovnaký úspech dosiahol aj jeho spolužiak zo IV. B triedy Pavol Lach v celoslovenskej súťaži vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  a Ministerstvom kultúry SR. V znení hesla a názvu súťaže  „Prečo mám rád slovenčinu , prečo mám rád Slovensko“ venoval Pavol Lach literárnu prácu svojej rodnej dedinke, vyjadrujúc  tak  svoj úzky vzťah  a lásku nielen k ľuďom a prostrediu, ale aj k ľudovým tradíciám a goralskému nárečiu. Za jeho prácu mu bolo taktiež udelené Čestné uznanie. Obom oceneným  ešte raz srdečne blahoželáme o to viac, že úspešne zvládli ústne maturitné skúšky  tak,  ako i ďalší  študenti  našej školy   a do budúcnosti im želáme veľa sily na zdolávanie prekážok, ktoré život obyčajne stavia do cesty za vytúženými cieľmi  a predsavzatiami.

M. Nestorovičová