Školské kolo Olympiády v ANJ

Upravené: piatok, 15. jún 2012

13. jún bol dňom, kedy si najlepší študenti anglického jazyka na našej škole viac-menej dobrovoľne zmerali sily v oblasti ovládania tohto svetového jazyka. Objavili sa tváre, známe už z minuloročnej olympiády, a vyskúšať to prišli aj nováčikovia (a to nielen z prvých ročníkov).  Aby mali šancu na výhru všetci, boli rozdelení do dvoch skupín –  I. a II. ročníky (13 žiakov) a III. a IV. ročníky (8 žiakov).

V prvej časti sa účastníci zapotili pri riešení úloh písomného testu, ktorý poriadne preveril ich schopnosť počúvať a čítať s porozumením, museli načrieť do svojich rôzne hlbokých studníc poznania anglickej gramatiky a lexiky. Nebolo to veru ľahké a všetci  priznali, že stále je čo doháňať. Po ohodnotení písomnej časti postúpili traja najlepší v oboch skupinách do finále, v ktorom museli dokázať svoje schopnosti pohotovo a správne používať slovnú zásobu pri opise obrázkov a v rámci rozhovoru.
Po zhodnotení celkových výkonov sa na pomyselný stupeň víťazov postavili títo žiaci:

Kategória I. a II. ročníky:

  1. Sterančák Adrián     II.A
  2. Kester Štefan        II.B
  3. Faix Roman        II.C

Kategória III. a IV. ročníky:

  1. Vartovník Adam    III.A
  2. Hríž Ľubomír        III.E
  3. Horanský Jozef    III.E

Pochvala však patrí všetkým účastníkom za prejavené vedomosti a odvahu, a už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

Ing. Darina Vargová, Mgr. Mária Terrajová