Exkurzia vo Firme Panasonic

Upravené: streda, 20. jún 2012

Dňa 13.06.2012 sa naši študenti z III.A  odbor elektro - slaboprúd pod vedením Ing. Fabiána zúčastnili exkurzie vo firme Panasonic St. Ľubovňa. Firma vyrába elektronické obvody  pre rôzne elektronické zariadenia.

Študentom boli vysvetlené a ukázané postupy pri montáži obvodov, osadzovaní a spájaní jednoduchých aj zložitých elektronických súčiastok rôznymi metódami. Exkurzia bola sprevádzaná odborným výkladom a ukážkami prác pri montáži za pomoci moderných automatizovaných liniek. Študentom sa výklad a ukážky veľmi páčili.

Ing. Jozef Fabián