Exkurzia v elektrárni v Kežmarku

Upravené: streda, 20. jún 2012

Dňa 15.júna 2012 sa študenti III.A a II.C triedy spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili exkurzie vo vodnej elektrárni v Kežmarku. V elektrárni si študenti overili svoje teoretické vedomosti z výroby elektrickej energie.

Mali  možnosť vidieť jednotlivé generátory na výrobu el. energie. Študenti boli oboznámení s históriou a súčasnou prevádzkou elektrárne, boli prítomní pri spúšťaní jedného generátora. Obsluha elektrárne p. Chlebovec ukázal študentom spúšťanie trojfázového generátora a jeho prifázovanie do prenosovej sústavy.

Ing. Peter Lešundák

pred vodnou elektrárňoualternátor na výrobu el. energiebudič alternátoraovládacie panely z r. 1910