Exkurzia vo VVÚ ZTS Košice a.s.

Upravené: streda, 20. jún 2012

Dňa 14.06.2012 sa naši študenti z III.E a I.A pod vedením Ing. Tatarku zúčastnili exkurzie do výskumno-vývojového ústavu ZTS Košice, kde im boli predstavené robotizované zostavy z ich výrobného portfólia.

Na úvod im pracovníci firmy ukázali robotické vozíky, na ktoré vyhrali tender a preto ich vyrábajú pre jadrový urýchľovač CERN vo Švajčiarsku. Tieto slúžia na manipuláciu a dopravu kryomagnetov, dlhých 20metrov a vážiacich až 25ton, v 27 km dlhom tuneli urýchľovača. Ďalšia ukážka sa týkala robota na boj proti teroristom, ktorý dokáže sám likvidovať nástražné výbušné systémy uložené pod autami, vie prekonávať schody a nerovnosti terénu. Riadenie je diaľkové pomocou kamier. Tretia ukážka sa týkala robotického ramena so siedmimi kĺbmi, ktoré sa využíva v jadrových elektrárňach na práce v kontaminovanom prostredí. Jeho riadenie nám bolo predvedené pomocou počítača i joystickov.

Všetky ukážky aj odborný výklad sa všetkým zúčastneným veľmi páčili.

Ing. Štefan Tatarko

exkurzia vo VVÚ ZTS Košicerobotické ramenorobot