Náš úspech - Bariéry v mojom živote

Upravené: štvrtok, 28. jún 2012

Súťaž, do ktorej sa zapojila aj naša škola, bola vyhlásená Občianskym združením Prístav nádeje sídliacim vo Zvolene, ktorého hlavný cieľ je vysoko humánny a filantropický, pretože  zmysel fungovania tejto organizácie spočíva v pomoci deťom, mládeži a dospelým, ktorým život ohrozuje vážna choroba alebo zdravotné postihnutie, nachádzajú sa v zlej sociálnej situácii, v ťažkom neriešiteľnom položení a podobne. Zároveň sa orientuje na pomoc a podporu nadaným deťom, ktoré z rôznych závažných dôvodov nemôžu byť iným spôsobom podporované a nemajú žiadnu inú možnosť rozvíjať svoj talent.

V duchu spomínaných cieľov sa niesla aj téma literárnych súťažných príspevkov, „ Bariéry v mojom živote (nielen tie fyzické)“, zameraná na hendikepovaných ľudí  a  v našich súťažných prácach spracovaná či už v žánri úvahovom, alebo v umeleckom stvárnení skutočného príbehu  nechceného hendikepu starého otca,  nadobudnutého priamo v pracovnej činnosti v lese. Z prác, ktoré naši žiaci vytvorili, boli teda vybrané a odoslané tri a na veľké prekvapenie  všetky  obdržali ocenenia, diplomy a zaujímavé vecné ceny,  zhmotnené v podobe  kníh.   Príspevok ocenený prvým miestom napísal Dominik Holuj z II. A triedy , kde hlavným hrdinom bol spomínaný starý otec, na druhom mieste skončil Eduard Palanský  z tej istej triedy. Ten zaujal porotu svojou úvahou a v podobnom tóne sa niesla aj práca  Michala Biskupa z III. E, ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Oceneným blahoželáme k úspechu  a možnože sa dočkajú aj vydania svojich literárnych prác v knižnej podobe, čo má Občianske združenie  Prístav nádeje vo svojich plánoch do budúcnosti. Vy si môžete prečítať víťazné práce v poslednom vydaní nášho školského časopisu, ktorý nájdete, na našej internetovej stránke.

M. Nestorovičová

1. miesto2. miesto3. miesto